นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ต้องไฝ่รู้ไฝ่เรียน