homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
person
นาย กฤษฎ์ แก้วคำรอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7770

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ต้องไฝ่รู้ไฝ่เรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)