homeปวช.2/1 คท. คหรรม วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
personperson_add
ปวช.2/1 คท. คหรรม วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวช.2/1 คท. คหรรม วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7772

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รับส่งงาน ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)