homeปวช.2/1 คท. คหรรม วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
person
ปวช.2/1 คท. คหรรม วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2/1 คท. คหรรม วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7772

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รับส่งงาน ครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)