homeเทคโนโลยีสื่อประสม
person
เทคโนโลยีสื่อประสม

ผู้สอน
นาง วิไล สุขเกื้อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสื่อประสม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7774

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาโปรแกรมกราฟิก การทำภาพเคลื่อนไหว การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

ปฏิบัติการสร้างภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในรูปแบบต่าง ๆ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงานในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและสร้างสรรค์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)