ศท ๐๓๑ กลุ่มเรียนที่ ๒๘ (๑/๕๖)
ผู้สอน

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ศท ๐๓๑ กลุ่มเรียนที่ ๒๘ (๑/๕๖)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7776

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นช่องทางการสื่อสาร และส่งงาน ในรายวิชา ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.