homeยุวมัคคุเทศก์
personperson_add
ยุวมัคคุเทศก์

ผู้สอน
นาง อรวรรณ อินทะสีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ยุวมัคคุเทศก์

หมายเลขของวิชา (Class ID)
779

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พัฒนาศักยภาพในการนำเที่ยวท้องถิ่น  สู่สากล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)