วิชาแคลคูลัส
ผู้สอน

จงรักษ์ ขอบเขต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาแคลคูลัส

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7791

สถานศึกษา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

การหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์และตำ่สุดสัมพัทธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.