วิชาฟิสิกส์2 ชั้น ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สอนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5