วิชาฟิสิกส์2 ชั้น ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5