homeความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
person
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7807

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)