สอนทำแบบฝึกหัดม.1ทุกวิชา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ติวเตอร์5วิชาหลักของโรงเรียนในการทำแบบฝึกหัดเตรียมสอบ