วิชาความรู้เบื้องต้นด้านภาพนิ่งและภายยนต์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นปี2สาขานิเทศศาสตร์