homeวิชาความรู้เบื้องต้นด้านภาพนิ่งและภายยนต์
person
วิชาความรู้เบื้องต้นด้านภาพนิ่งและภายยนต์

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาความรู้เบื้องต้นด้านภาพนิ่งและภายยนต์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7815

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นปี2สาขานิเทศศาสตร์  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)