homengnkorat-aw702
person
ngnkorat-aw702

ผู้สอน
นาย สมพงษ์ โพคาศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ngnkorat-aw702

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7820

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการเรียนการสอน Macromedia Authorware 7.02


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)