ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

268-101 Foundation of Psychology


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7822

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นทางจิตวิทยา หัวข้อ จิตวิทยาพัฒนาการ  การเรียนรู้ แรงจูงใจและอารมณ์