4101401.1.56 กลศาสตร์ควอนตัม
ผู้สอน

ชลิต วณิชยานันต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4101401.1.56 กลศาสตร์ควอนตัม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7823

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลศาสตร์ควอนตัม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.