homeกศน.ตำบลบุแกรง
personperson_add
กศน.ตำบลบุแกรง

ผู้สอน
นาย กรวิทย์ ศรีตะวัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กศน.ตำบลบุแกรง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7831

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ของ กศน.ตำบลบุแกรง เพื่อทดสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว การทดสอบนี้ใช้เวลา 3 เดือน จะประเมินประสิทธิภาพของระบบ และปรับปรุงพัฒนาในขั้นต่อไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)