homeกศน.ตำบลบุแกรง
person
กศน.ตำบลบุแกรง

ผู้สอน
นาย กรวิทย์ ศรีตะวัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.ตำบลบุแกรง

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7831

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ของ กศน.ตำบลบุแกรง เพื่อทดสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว การทดสอบนี้ใช้เวลา 3 เดือน จะประเมินประสิทธิภาพของระบบ และปรับปรุงพัฒนาในขั้นต่อไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)