เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กศน.ตำบลบุแกรง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ของ กศน.ตำบลบุแกรง เพื่อทดสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว การทดสอบนี้ใช้เวลา 3 เดือน จะประเมินประสิทธิภาพของระบบ และปรับปรุงพัฒนาในขั้นต่อไป