กศน.ตำบลบุแกรง
ผู้สอน

นาย กรวิทย์ ศรีตะวัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กศน.ตำบลบุแกรง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7831

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลเมืองแก

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ของ กศน.ตำบลบุแกรง เพื่อทดสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว การทดสอบนี้ใช้เวลา 3 เดือน จะประเมินประสิทธิภาพของระบบ และปรับปรุงพัฒนาในขั้นต่อไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.