ม.2/6 วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม (คุณครูฐาปนพงศ์ วิเศษชาติ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอให้สนุกกับการเรียนน่ะครับ