เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ศูนย์การศึกษาตาคลี)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

อธิบายความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดธุรกิจระหว่างประเทศ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์การทำธุรกิจระหว่างประเทศ  การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ การเจรจาระหว่างประเทศ