ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ศูนย์การศึกษาตาคลี)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7836

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดธุรกิจระหว่างประเทศ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์การทำธุรกิจระหว่างประเทศ  การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ การเจรจาระหว่างประเทศ