เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Introduction to Computer Programming

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มสำหรับผู้สนใจความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Group for those interested in an introduction to computer programming.