homeวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ 31101)
person
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ 31101)

ผู้สอน
นางสาว ทักษพร สุวรรณศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ 31101)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7845

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)