ผู้สอน
นางสาว ชฎาภา บัณฑิตวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ศ 21101


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7849

สถานศึกษา

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1