home946-273 civilization
person
946-273 civilization

ผู้สอน
สมโภชน์ เกตุแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
946-273 civilization

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7856

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อารยธรรม  นักศึกษาการจัดการท่องเที่ยว ปี 2  มอ วข ตรัง 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)