เรียน ไป บ้าๆ บ้อๆๆ ไปวันๆ เพื่อความเฮฮา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนที่บ้าที่สุด