เรียน ไป บ้าๆ บ้อๆๆ ไปวันๆ เพื่อความเฮฮา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนที่บ้าที่สุด