เรียน ไป บ้าๆ บ้อๆๆ ไปวันๆ เพื่อความเฮฮา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนที่บ้าที่สุด