homeปวส.2/1 การบัญชี รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
personperson_add
ปวส.2/1 การบัญชี รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

ผู้สอน
อาจารย์ มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวส.2/1 การบัญชี รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7859

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.2/1 สาชาวิชาการบัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)