กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นม.2


ผู้สอน
พรพิมล วงศ์แสง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นม.2

รหัสวิชา
786

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ

คำอธิบายวิชา

วรรณคดี และวรรณกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books