ภาษาไทย พื้นฐาน
ผู้สอน

นางสาว สุดาพร ขึมจันทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7860

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนภาษาไทย 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.