homeภาษาไทย พื้นฐาน
personperson_add
ภาษาไทย พื้นฐาน

ผู้สอน
นางสาว สุดาพร ขึมจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย พื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7860

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนภาษาไทย 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)