homeการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม
person
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม

ผู้สอน
นาย กิตติพงษ์ ผลสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7864

สถานศึกษา
กลุ่มนิเทศ สพป.มค.3

คำอธิบายวิชา

การบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และ โรงเรียนในโครงการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)