ผู้สอน
นาย กิตติพงษ์ ผลสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7864

สถานศึกษา

กลุ่มนิเทศ สพป.มค.3


คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และ โรงเรียนในโครงการ