เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย กิตติพงษ์ ผลสว่าง

กลุ่มนิเทศ สพป.มค.3

การบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และ โรงเรียนในโครงการ