คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2/1 คอ)
ผู้สอน

นางสาว สาวิณี บุญผลึก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2/1 คอ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7871

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

-----------------------------


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.