homeคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2/2 คอ)
person
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2/2 คอ)

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2/2 คอ)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7872

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

-----------------


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)