homeคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2/3 คอ)
personperson_add
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2/3 คอ)

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2/3 คอ)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7873

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

----------------------------------------


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)