4/7

ผู้สอน
person
นาย คงศักดิ์ ไตติลานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7886

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ตั้งใจเรียน ไม่คุยเล่น ในระหว่างเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)