homeมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ผู้สอน
person
นาย พฤติพงษ์ ชาวนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7893

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)