ผู้สอน
นาย พฤติพงษ์ ชาวนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7895

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)


คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)