homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ผู้สอน
person
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7898

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)