homeโครงการวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 / 2556
person
โครงการวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 / 2556

ผู้สอน
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 / 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7899

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)