homeวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นางสาวสุกัณทา อินหวัน สุกัณทา อินหวัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
790

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การรายงานชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)