homeวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
person
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นางสาวสุกัณทา อินหวัน สุกัณทา อินหวัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
790

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การรายงานชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)