homeประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1
personperson_add
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1

ผู้สอน
person
นางสาว นวรัตนฺ์ สาหร่ายทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7900

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ไม่เข้าใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)