homeประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1
person
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1

ผู้สอน
นางสาว นวรัตนฺ์ สาหร่ายทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7900

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ไม่เข้าใจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)