homeโครงการเตรียมความและแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1 (7 -18 สิงหาคม 2556)สำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา
person
โครงการเตรียมความและแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1 (7 -18 สิงหาคม 2556)สำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการเตรียมความและแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1 (7 -18 สิงหาคม 2556)สำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7904

สถานศึกษา
xxx

คำอธิบายวิชา

จัดเตรียมความพร้อมและแข่งขันเขียนโปรแกรม แบ่งเป็น  2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม ที่ 1 มือใหม่โปรแกรมเมอร์   เฉพาะปี 1 คอมพิวเตอร์ศึกษา

            - อบรมการเขียนโปรแกรม พุธ 14 สิงหาคม  เวลา  8.00-16.40  และศุกร์ 16 สิงหาคม  2556 เวลา  8.30-12.10 น.  

    - แข่งขัน  วันอาทิตย์ที่  18 สิงหาคม 56 เวลา 9.00 - 15.00

    - สมัครแข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คน พร้อมตั้งชื่อทีม นำหนังสือเข้าได้ 2  เล่ม และเอกสาร  100  แผ่น

           สมัครอบรมได้ตั้งแต่ วันที่  24 กรกฏาคม -    1 สิงหาคม  2556 เวลา  23.59 น.

           สมัครแข่งขันได้ตั้งแต่ 24 กรกฏาคม -    

           รางวัล แบ่งเป็น 3  รางวัล   ที่ 1 ,2,3  รางวัลละ  1000 ,800,500  บาทตามลำดับ


กลุ่ม ที่ 2 มือโปร-โปรแกรมเมอร์     เฉพาะปี 2- ปี ตกค้าง สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา

    - อบรมการเขียนโปรแกรม พุธ 7 สิงหาคม  เวลา  8.00-16.40  และพฤหัส 8 สิงหาคม  2556 เวลา  8.30-12.10 น. 

    - แข่งขัน  วันอาทิตย์ที่  18 สิงหาคม 56  เวลา 9.00 - 15.00

    - สมัครแข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คน พร้อมตั้งชื่อทีม นำหนังสือเข้าได้ 2  เล่ม และเอกสาร  100  แผ่น

           -    รางวัล แบ่งเป็น 3  รางวัล   ที่ 1 ,2,3  รางวัลละ  1000 ,800,500  บาทตามลำดับ

   จำนวน ทีม 2 กลุ่ม รวมกัน ไม่เกิน  21ทีม (  63 คน )


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)