homeโปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ
personperson_add
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7907

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)