homeมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาย อภิรัชต์ การิโก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7912

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)