homeมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาย อภิรัชต์ การิโก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7912

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)