ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

 ห้องที่รวบรวมการส่งงาน ประกาศต่างๆ ของนักศึกษา ชั้นปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต