ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ผู้สอน
นาย พชร ไกรโต
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสวิชา
7917

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายวิชา

 ห้องที่รวบรวมการส่งงาน ประกาศต่างๆ ของนักศึกษา ชั้นปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books