เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 ห้องที่รวบรวมการส่งงาน ประกาศต่างๆ ของนักศึกษา ชั้นปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต