homeปวส.2 MEP ปีการศึกษา 2556
person
ปวส.2 MEP ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.2 MEP ปีการศึกษา 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7918

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)