homeระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
personperson_add
ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ผู้สอน
นาง เพ็ญนภา จุมพลพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7920

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนและทำใบงานส่งผ่านทาง Online อาจารย์จะเข้ามาตรวจพร้อมให้คะแนนนะคะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)