ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
ผู้สอน

นาง เพ็ญนภา จุมพลพงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7920

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนและทำใบงานส่งผ่านทาง Online อาจารย์จะเข้ามาตรวจพร้อมให้คะแนนนะคะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.