homeระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
person
ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ผู้สอน
นาง เพ็ญนภา จุมพลพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7920

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนและทำใบงานส่งผ่านทาง Online อาจารย์จะเข้ามาตรวจพร้อมให้คะแนนนะคะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)