เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนและทำใบงานส่งผ่านทาง Online อาจารย์จะเข้ามาตรวจพร้อมให้คะแนนนะคะ