homeออปแอมป์ หน่วยที่ 7
personperson_add
ออปแอมป์ หน่วยที่ 7

ผู้สอน
ดร. ปิติภาคย์ ปิ่นรอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ออปแอมป์ หน่วยที่ 7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7921

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ออปแอมป์หน่วยที่ 7


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)