homeออปแอมป์ หน่วยที่ 10
person
ออปแอมป์ หน่วยที่ 10

ผู้สอน
ดร. ปิติภาคย์ ปิ่นรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ออปแอมป์ หน่วยที่ 10

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7924

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ออปแอมป์หน่วยที่ 10


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)