homeรายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)
person
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)

ผู้สอน
นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7927

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เป็นช่องทางในหนึ่งการเรียน การสอน รายวิชาการจัดการนวัตกรรม นักศึกษาที่ศูนย์ B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๖ นักศึกษาภาคพิเศษ วันอาทิตย์ รอบ๒


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)