homeรายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)
personperson_add
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)

ผู้สอน
นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7927

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นช่องทางในหนึ่งการเรียน การสอน รายวิชาการจัดการนวัตกรรม นักศึกษาที่ศูนย์ B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๖ นักศึกษาภาคพิเศษ วันอาทิตย์ รอบ๒


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)