รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)
ผู้สอน

นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7927

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นช่องทางในหนึ่งการเรียน การสอน รายวิชาการจัดการนวัตกรรม นักศึกษาที่ศูนย์ B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๖ นักศึกษาภาคพิเศษ วันอาทิตย์ รอบ๒


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.