homeคณิตศาสตร์ช่างเครื่องกล(TM1/56)
person
คณิตศาสตร์ช่างเครื่องกล(TM1/56)

ผู้สอน
นาย ชาญ ราชวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ช่างเครื่องกล(TM1/56)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7928

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เฉพาะนักศึกษาช่างเครื่องกล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)