เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมการเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมัง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชานนท์ หนูเพชร

เซโกฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงด้วงสาคู100%

นวัตกรรมการเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมัง
ด้วงสาคูเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เป็นแหล่งโปรตีนจากแมลง และเป็นอาหารอร่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขั้นตอนการเลี้ยงจนถึงระยะการเก็บผลผลิต 30-45 วัน ก็เริ่มจัดส่งตลาดได้ ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ชุมชนนั้นๆ กก.ละ 250-350 บาท
     อาหารสำหรับเลี้ยงด้วงสาคูคือ ต้นสาคู ซึ่งมีมากกว่าแค่การเลี้ยงด้วงสาคู เช่น ก๊าซ ถ่านอัดแท่ง จากเปลือกและ มูลของด้วงสาคู เป็นปุ๋ยอินทรีย์

ร่วมเรียนรู้ - การเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมัง
               - การทำก๊าซ่จากมูลด้วง 
               - การทำปุ๋ยจากมูลด้วงสาคู 
               - การทำถ่านอัดแท่งจากเปลือกสาคู
               - การแปรรูปด้วงสาคู 
               - การจักสานใบและก้านของต้นสาคู ถ่ายทอดภูมิปัญญาถิ่น