ผู้สอน
อาจารย์ มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.2/2 การตลาด รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7933

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ


คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.2/2 การตลาด รอบเช้า