homeปวส.2/5 การตลาด รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
personperson_add
ปวส.2/5 การตลาด รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

ผู้สอน
อาจารย์ มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวส.2/5 การตลาด รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7936

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.2/5 ตลาด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)