homeปวส. 2/7 การบัญชี รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
personperson_add
ปวส. 2/7 การบัญชี รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

ผู้สอน
อาจารย์ มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวส. 2/7 การบัญชี รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7938

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส. 2/7 การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)