homeการเพาะพันธุ์ปลา
personperson_add
การเพาะพันธุ์ปลา

ผู้สอน
นาย สุรินทร บุญรอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเพาะพันธุ์ปลา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7943

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มีบทเรียนเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาหลายชนิด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)